Aktuality v Preschool ACTIVITY




Přihlášení k docházce do Preschool ACTIVITY

Neváhejte nám zavolat, řekneme Vám aktuální stav volných míst a zodpovíme vaše otázky. Přihlášky k docházce do Preschool ACTIVITY můžete posílat celý rok, došlé přihlášky zařazujeme do pořadníku a při uvolnění místa oslovujeme přihlášené.

Přihláška do Preschool ACTIVITY

Můžete se podívat co o nás napsali rodiče na firmy.cz, kteří v naší školce již dítě mají, nebo měli :-)

....
 

Důležité informace:

Při vstupu do školky rodiče podepíší čestné prohlášení že dítě nepřišlo do styku s osobami, které onemocněli jakoukoliv infekční nemocí a že v rodině není nařízena karanténa. Po nástupu do mateřské školy mají zákonní zástupci povinnost neprodleně sdělit jakékoli změny v souvislosti s možnou nákazou COVID-19. Bez tohoto nebude dítě do školky vpuštěno.

Čestné prohlášení

Provoz mateřských škol

Dodržujeme předepsaná hygienická nařízení

- Vážení rodiče věnujte zvýšenou pozornost zdraví dítěte s ohledem k ostatním dětem ve školce a vůci rizikovým skupinám osob

Zvýšená hygienická opatření :

Na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) při příchodu a odchodu ze školky

- doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

- předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu !

- při změření teploty od 37°C a výše nebude dítě do kolektivu přijato. Vyrážky apod. možné alergické příznaky doložit potvrzením od lékaře.

- zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy – předávání dětí u dveří ze šatny do třídy

- použijte dezinfekční přípravek na ruce již před zadáním kodu u vstupní branky

- neprodleně po přezutí musí každé dítě použít desinfekční prostředek na ruce, po převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

- zákaz nošení vlastních hraček z domova !!!

- do odvolání nebude probíhat ústní hygiena po obědě !!!




Preschool ACTIVITY