navštivte naší školku


Preschool ACTIVITY z.s.
  activity24@seznam.cz
  731 175  935
  Instagram

Adresa
Václavská 33
251 69 Velké Popovice
IČ: 04765541

Bankovní spojení:
Fio banka, č.ú.: 2200958343/2010

Budova školky Preschool ACTIVITY

Dokumenty ke stažení

Zmocnění k vyzvedávání dítěte

...

jsme tu pro vás a vaše děti


Robert Junek
Robert Junek
Ředitel
kontaktní osoba

Název projektu: DS ACTIVITY, DS Pohádka a DS STARS ve Velkých Popovicích
Popis projektu:
DS ACTIVITY, DS Pohádka a DS STARS jsou financovány z fondů EU. Projekt si klade za cíl pozitivně ovlivňovat rovné příležitosti mužů a žen a nediskriminaci. V průběhu projektu se nám podařilo podpořit více než 12 rodičů. Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20–49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Velké Popovice a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Velkých Popovicích a okolí a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Preschool ACTIVITY