nabízíme klasickou školku


Denní školička

Denní školička

Jsme nezisková soukromá školka se dvěma třídami a kapacitou max. 12 dětí ve třídě, provozujeme dvě dětské skupiny registrované u MPSV. Školička je otevřena celoročně v pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 19:30 hodin a nabízí celodenní i individuální docházku pro děti ve věku od 1 do 6 let, včetně povinné předškolní docházky. Malý počet dětí ve třídě umožňuje citlivý a individuální přístup k potřebám dětí. Inspirujeme je ke zkoumání a získávání nových zkušeností. S využitím interaktivní tabule učíme děti hravým způsobem anglický jazyk. Třídy jsou dobře vybaveny edukačními pomůckami a stimulačními hračkami. Školka je registrovaná u MPSV.

Zápis: Do školky můžete vaše dítě přihlásit během celého školního roku.
Program denní školičky

7:00 - 9:00 příchod dětí
9:00 - 10:00 ranní kruh, didaktické činnosti, pohybové aktivity
10:00 - 10:30 hygiena před svačinou, svačina
10:30 - 12:30 didaktické aktivity venku nebo uvnitř podle počasí
12:30 - 13:00 hygiena před obědem, oběd
13:00 - 15:00 spánek nebo klidový režim respektující potřeby dětí
15:30 - 16:00 hygiena před svačinou, svačina
16:00 - 19:30 pokračování v didaktických aktivitách vyzvedávání dětí
1 učitelka
na 6 dětí,
individuální
přístup
nebo

jednorázové hlídáníNoční školička
Noční školička
Jedete na služební cestu? Nebo se chcete bavit až do rána? Nabízíme noční hlídání od 17.00 až do 8.00 ráno následující den. O děti pečuje profesionální pečovatelka a zajišťuje bohatý program, který jim vyplní celý večer před tím, než se umyjí a půjdou si do postýlek poslechnout pohádku, při které usnou. Ráno po příjemném probuzení na ně bude čekat pestrá snídaně.

Rezervace: Nutno provést minimálně den předem.
Program noční školičky

17:00 příchod dětí
17:00 - 19:00 tvoření, hry k tématu, podle počasí venku nebo uvnitř
19:00 - 19:30 hygiena před večeří, večeře
19:30 - 20:00 klidové aktivity
20:00 - 20:30 hygiena před spánkem, pohádka, spánek
20:30 - 7:00 spánek
7:00 - 7:30 probuzení, hygiena před snídaní
7:30 - 8:00 snídaně

Víkendová školička
Víkendová školička
Potřebujete pohlídat své děti během víkendu? Nabízíme vám celodenní hlídání v sobotu nebo neděli od 8.00 až do 17.00. Vaše děti prožijí báječný den nebo i celý víkend plný zážitků, her a zábavy. Víkendy jsou vždy tématické (indiáni, piráti, rytíři, antické příběhy, pohádky atd.). Děti si vyrobí nebo jim zapůjčíme kostýmy a tématu budou přizpůsobeny hry či výtvarná dílnička.

Rezervace: Nutno provést minimálně den předem.
Program víkendové školičky

8:00 - 9:00 příchod dětí
9:00 - 10:00 ranní kruh, didaktické činnosti, pohybové aktivity
10:00 - 10:30 hygiena před svačinou, svačina
10:30 - 12:30 didaktické aktivity venku nebo uvnitř podle počasí
12:30 - 13:00 hygiena před obědem, oběd
13:00 - 15:00 spánek nebo klidový režim respektující potřeby dětí
15:30 - 16:00 hygiena před svačinou, svačina
16:00 - 17:00 pokračování v didaktických aktivitách vyzvedávání dě


Preschool ACTIVITY